18 октомври 2008

Хаос - нищо подобно

Хаос е непознатото. Привидно лишеното от система. Когато човек НЕ познава даден процес, той чака да види какво ще се случи. Случайността е непознаване. Статистиката е метод на невежата. Е, по-добре е от нищо.

Човек предполага, Господ разполага. - Радой Ралин

Господ не играе на зарове.
- Алберт Айнщайн

Иска ми се да знам какво е имал предвид Господ; останалото се детайли. - Алберт Айнщайн

Айнщайн НЕ е приемал квантовата физика и свързаните с нея вероятности. Просто казано, при наличие на ясни механични закони е доста повърхностно да се смята, че хвърленият зар застава в случайно положение. Единствено е трудно да се построи точната механична задача и нейното решение. И прочие.

Например, влизате в "разхвърляна" стая и си казвате "ах какъв хаос". Обаче, обитателят на стаята знае мястото на всяко нещо в този привиден хаос.

Днес ни обясняват за теория на хаоса. Има една приказка за теорията за плитката оран. Ташаци ;-) госпожа Петрова. Та видиш ли, зародило се всичко от хаоса, случайно мутирал наш еволюционен предшественик ни дал разум и прочие. Аре, бегайте оттука, бе :-)

И прочие.