27 март 2014

Еволюция на идиота

Само идиот може са вярва в еволюционната теория.

По повод мускулатурата и програмите за действие на човешката челюст.

19 март 2014

Малоумници и поверия

Генетично и социално е заложено, големи части от човечеството да са водени от малоумие. Това е видимо днес и почива на исторически сведения. Те виждат света посредством митове и поверия. Характерно за тези групи хора е:

 • институционална самоувереност - разчитат на външен авторитет да потвърждава тяхната стойност.
 • липса на достойнство - спокойно и редовно правят морални компромиси.
 • липса на аналитично мислене - нямат концепция за обективно наблюдение, събиране и структуриране на информация.
Тези група са дотолкова инфилтрирани в демократичното общество, че са характерни и за институциите му - наука и държавност. Затова е пълно с малоумници с докторски степени, защото в самите институции са се окопали подобни лаици с височайши титли.

Следствие от всичко това е страдание на всички, втч и те самите.

03 март 2014

100 години назад

Днес обясних на една германка, че България е един час пред Германия.
След секунди добавих "и 100 години назад.

02 март 2014

Ghandi

 • Action expresses priorities.
 • An eye for an eye only ends up making the whole world blind.
 • A 'No' uttered from the deepest conviction is better than a 'Yes' merely uttered to please, or worse, to avoid trouble.
 • An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it.
 • A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave.
 • A religion that takes no account of practical affairs and does not help to solve them is no religion.
 • All compromise is based on give and take, but there can be no give and take on fundamentals. Any compromise on mere fundamentals is a surrender. For it is all give and no take.
 • Always aim at complete harmony of thought and word and deed. Always aim at purifying your thoughts and everything will be well.
 • An ounce of practice is worth more than tons of preaching.
 • As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world - that is the myth of the atomic age - as in being able to remake ourselves.