03 април 2017

Теза: Където има матриархат има социализъм

Майка Русия
Майка България
Жана Дарк и пр.

От другата страна е Чичо Сам.