10 януари 2013

заради себе си


Когато осъзнаеш колко велики хора са живели преди теб,
колко много са постигнали и оставили след себе си,
колко безсмислено е за масите всичко това,
като осъзнаеш колко незначителен за масите и за времето си ти,
то тогава разбираш, че живееш заради себе си.