28 април 2013

Арогантност и отчаяние

Люшкането между арогантността и отчаянието е намиране на себе си и на мястото си в света.

по Джордж Фридман

19 април 2013

Свобода

За да си свободен,
спри да се връзваш.

03 април 2013

Инфлация

Откакто забогатях всичко поскъпна.