24 август 2014

Свободата


Бори се за свободата си!
Винаги си заслужава!