26 септември 2010

GUILT NO MORE

24 септември 2010

all the bullshit

When I was a little girl...
my mother spoke of a prophecy.

Of a time when all the world
would be covered in darkness
and the fate of mankind
would be decided.

One night I finally got up
the courage to ask my mother
why God was so mad
at his children.

"I don't know," she said,
tucking the covers around me,

"I guess he just got tired
of all the bullshit."

:: Legion

към май селфа

вярвай си, ей!

Self

Gabriel:
This can't be.
You've disobeyed Him.

Michael:
You gave him what he asked.
I gave him what he needed.


:: Legion

22 септември 2010

еволюция

Хората еволюирали на растителна храна и станали говеда.

09 септември 2010

Прабългарин и славянка

Прабългарин и славянка
легнали на една полянка
вади тури, вади тури
народили чукундури
мързеливи, похотливи
и ужасно завистливи
::Радой Ралин

02 септември 2010

случайно, бате

случаи има много
и случки има много
но това, което ще се случи като случка
никой не може да предвиди


:: НЛО (Попандов/Кънев/Мамалев)