27 септември 2013

Култура

Културата на едно общество може да се прецени по
състоянието на две неща - гробищата и тоалетните.

09 септември 2013

Churchill on democracy

The best argument against democracy is a five-minute conversation with the average voter.
~ Winston Churchill

03 септември 2013

Нищо не знам

Нищо не знам означава нямам вяра.