28 март 2018

Объркан съм

Все по-объркан съм в този свят, където боклукът се опакова и продава на ентусиазирани разбирачи, модерни лайнояди. Какво да правя с архаичните си ценности и безумната си прецизност.

21 март 2018

Ревността е за страхливците

Ревността е страх от свободата.
Страх от независимостта.
Страх от промяната.
Дори, страх от развитието.

01 март 2018

Overqualified

I'm overqualified for this life.