28 юни 2013

за хората

Мога и по-добре,
но хората нямат нужда от това.

27 юни 2013

soonday

strength and weakness

Now, this first attack was a test of our strength.
The next will be a test of our weakness.

~ Archangel Michael, Legion

19 юни 2013

Добър фотограф

Преди да стана добър фотограф се уча да трия снимки.