01 август 2013

Интелигентност

Интелигентност е формулирането на проблема,
а не решаването му.