09 април 2011

Миналото като чекия

Спомените с цел чекиарстване са загуба на настояще.
Научете се да изхвърляте зад гърба си.
Нали, Плюшкин, клошарче ;-)

02 април 2011

Висок холестерол

Според последните ми изследвания,
имам висок холестерол в хладилника.