27 юни 2018

самост, съссебеси

This too shall pass.

Живея във все по-малоумни времена.
Хората са все повече глупаво усмихнат планктон.
Ценностите се изместват към практики водещи до разпад и страдание.

Моят избор днес е да съхраня себе си, вместо да плувам срещу планктон-течението.
Развивам себе си, учението си. И наблюдавам света отстрани.
Активно дълголетие. This too shall pass.

Живот в система от оазиси за Човешките ценности.
Абстрахиране и отделяне от хуманоидите, псевдо-човешката маса.

безориента

Хората търсят смисълът в древните и неясни символи.
В същото време, в рамките на десетилетия, забравят достиженията и ценностите на собствената си цивилизация, народ, общност.

Пиле в калчища.

11 юни 2018

02 юни 2018

Новото

"Новото ебава майката на старото"
~Явор Пенчев