24 декември 2015

цикълът на един народ

По идея от карикатура на Христо Комарницки,
която той е потулил и забравил.
Но аз я помня отпреди 25 години.
Благодаря на Милена "Кучето" Вълнарова за рисунката.