29 декември 2011

схващане

има го и на мозъка,
когато спре да възприема
и произвежда нови идеи

притежанията като слабост

Нима, основната разлика в порива между младия и стария е в постигнатото.
Хващаш и стискаш със страх своя натрупан stuff.
Взимаш се на сериозно, заради своя stuff.

самоцитат от 10 МАРТ 2010
постигнатото като окови
нима създаденото може да бъде спирачка за ново.
това ли е предимството на младостта и немотията -
да нямаш stuff, дето да си стиснал.

stuff

28 декември 2011

предрасъдъци

Изкореняването на предразсъдък е като ваденето на ръждясал пирон.
Дърпаш, въртиш, гледаш да не се счупи.

проводник

Човекът е проводник.
На чувства, емоции, идеи, материално притежание.
Когато взимаш и задържаш се претрупваш.

[ вселена / общество ]----> взимам -----> имам ----> давам ----> има ----> дава ----> [вселена / общество]

зло

строгият учител - зло

урок

живеем в урок

образовани роботи

Образованието произвежда роботи/инструменти на материализма.

Дом

Всеки търси и гради дом.
Тялото е основният ни дом.

21 декември 2011

НЯМА ВРЕМЕ

НЯМА ВРЕМЕ е буквална истина,
която всеки изрича, без да осъзнава

12 декември 2011

настоящето

настоящето е единственото, което имаме