28 декември 2011

проводник

Човекът е проводник.
На чувства, емоции, идеи, материално притежание.
Когато взимаш и задържаш се претрупваш.

[ вселена / общество ]----> взимам -----> имам ----> давам ----> има ----> дава ----> [вселена / общество]