13 юни 2014

Добрякът аз

Когато си прекалено добър,
накрая си лош.

10 юни 2014

Мъдрост = Знание х Опит

или дори

Мъдрост = ЗнаниеОпит