17 септември 2015

A warm place with no memory. It's a little place on the Pacific Ocean.
You know what the Mexicans say about the Pacific?
They say it has no memory.
That's where I want to live the rest of my life.
A warm place with no memory.
...

I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams.
I hope.

~ Stephen King
(Different Seasons, The Shawshank Redemption)

13 септември 2015

Целулитна крепост

- труден, диетологичен сучай, от женски пол.

Състрадателност

Да се науча на състрадателност към самия себе си.

Пазарлъци

Който коментира цената ти като висока - веднага изгони го от храма на труда си.

WINNERS QUIT

09 септември 2015

Intel

If you want to make history, you need to make the future first.
~ Intel

Животните са прецизни, за разлика от хората

08 септември 2015

Градеж

Игра без противници.

05 септември 2015

Гледай животните

Пий там, където конят пие.
Яж плодове, на които се спира червея.
Сади дърво, там където къртица копае.
Строй дом, там където змия се препича.
Кладенец копай, там където птиците гнездят в жегата.

~ Старец Серафим Саровский

03 септември 2015

Запалване по идея

Човекът както клечката кибрит.
Може да се запали от концентрирана светлина на слънцето. Знание.
Може да се запали от триене с нещо грапаво. Зор.
Голямо драскало може да запали много клечки едновременно. Революция.
Ако клечка се допре до запалена и се пали. Отдаване.

02 септември 2015

Лигльо

Колкото и да умоплетствам -
всъщност съм лигльо.

OK Google!Are you dumb :-)
Or you plan to buy Lenovo :-)

01 септември 2015

Baked > Hot