03 ноември 2010

Информационна хигиена / технология

Една от книгите ми, които ще напиша след 1-2 години ще е
«Управление на информационни канали и масиви»
или може да се казва
«Хигиена на информацията и контактите с хора»
а всъщност това е глава от
«Успешната личност»

Всичко това са толкова прости неща,
но сме учени от обществените структури да
мислим и действаме в точно обратната посока.

В наши дни, носителите на информация, форматите,
са достатъчно съвършени за човешките възприятия.
Дори, доста от тях са свръх, което ги обезсмисля в 90% от случаите.
Ето как форматите се превръщат в неизменна част
от управлението на информационните масиви.