03 декември 2010

ясно

когато всичко ти е ясно,
потрий очи