27 декември 2010

хапни-лапни дърво

вегетарианците гризат дървото