20 ноември 2013

Права посока

Правилната посока е по-важна от правата линия.