29 юли 2017

Свободата е чужда за популацията

Масовият хуманоид няма нужда от свобода, тя го плаши, той я ненавижда. Затова се обгръща с религия и догма, и така намира покой в карцера и стадото.